Expo 2021 "Virtueel 3D"

Organisatie van de virtuele tentoonstelling

Reeds 40 jaar op rij, organiseren wij de ACW EXPO en de ruilbeurs in Waver. Het ligt voor de hand dat de coronapandemie het ons onmogelijk maakt om de traditionele tentoonstelling in 2021 te laten doorgaan.

Niettemin, om deze lange cyclus niet te onderbreken, hebben we beslist de 41ste EXPO in “Virtueel 3D” te houden.

Hoe gaan we tewerk? Door een beperkt aantal modellen voor één dag in de feestzaal van het Stadhuis van Waver tentoon te stellen. Zodra de modellen hun definitieve plaats hebben gevonden, komt een gespecialiseerde firma, op verschillende plaatsen in de zaal, een 3D Laserscanning maken. De scans worden vervolgens verwerkt om een virtueel beeld in 3D van de tentoonstelling in haar geheel te bekomen.

Op zaterdag 6 februari 2021, om 9 uur (het gewone openingsuur van onze Expo), wordt EXPO 2021 op deze website geplaatst en dus toegankelijk voor iedereen. De bezoekers kunnen elk model onder alle facetten bekijken en zoomen voor een detail. Men krijgt ook meer informatie door een “clickje” op het model: deze opent een bijsluiter met technische specificaties of een video van het model in vlucht. Voor een oponthoud in de aangename ACW EXPO-sfeer, wordt EXPO 2020 eveneens in beeld gebracht.

Om in Première te gaan, krijgen we de steun van enkele sponsors. Hun publicitaire vlaggen en naamborden zullen op het scherm verschijnen.

Jammer genoeg, kan een negatieve evolutie van de pandemie het scannen, zoals wij het hebben gepland, beletten. In dit geval, wordt enkel het filmpje van EXPO 2020 op onze website geplaatst en geven wij u afspraak in 2022…

Wenst u één of meerdere modellen te exposeren, click hieronder op: